Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Najprawdopodobniej w Papowie znajdował się początkowo kościół drewniany. Na budowę nowego kościoła, murowanego wykonanego głównie z kamieni polnych i cegły miało wpływ utworzenie przez Krzyżaków w Papowie ośrodka administracyjnego. W XVIII w kościół parafi alny zmienił swój wygląd zewnętrzny i wewnętrzny: została dobudowana od strony południowej kościoła boczna kaplica oraz dolna część wieży, a w 1841 r. dobudowano z drewna górną część wieży.

Jednonawowy kościół parafialny w Papowie Biskupim zbudowany w XIII w. jest jednym z najstarszych na  Ziemi Chełmińskiej

Wnętrze kościoła: ołtarze, obrazy, sklepienie, chór i prospekt organowy pochodzi głównie z XVII i XVIII w.
Oprócz wieży od zachodu i kaplicy św. Huberta od południa, do kościoła przylega od północy zakrystia i kruchta. Na uwagę zasługuje również meluzyna, czyli XVII-wieczny świecznik w kształcie głowy jelenia. Świecznik pełni rolę barometru. Według starych legend w jego łańcuch wplecione są sznury konopne i włosy niewiast. Dzięki nim głowa jelenia się obraca. Kiedy powietrze jest suche i zapowiada się pogodny dzień – jeleń zwraca głowę w stronę ołtarza głównego, kiedy jest wilgotno i zanosi się na deszcz – meluzyna spogląda w kierunku wyjścia. Kościół można zwiedzać przed i po mszy.

Kontakt:
Parafi a
Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Mikołaja
86-221 Papowo Biskupie
tel. (56) 676 81 16
www.papowobiskupie.plEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Tytuł projektu: „Szlak Tradycji i Smaku”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres

 86-253 Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.