Zabytkowe kościoły w Gminie Łubianka

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Kościół w Bierzgłowie

Kościół murowany z początku XIV w. pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest jednym z najstarszych budowli sakralnych na terenie Ziemi Chełmińskiej. Wzniesiony w większości z ciosanych kamieni polnych przy minimalnym użyciu cegły w narożach, portalach, wykrojach okiennych oraz schodkowych szczytach. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako patronalny obraz kościoła i parafi i pod tym wezwaniem oraz drugi obraz odsłaniany przy okazji uroczystości maryjnych - Koronacja Maryi Panny. Na dwóch bocznych ołtarzach po prawej obraz Chrztu Pańskiego, a po lewej - Matki Boskiej Szkaplerznej.

Barokowa chrzcielnica z bogato płaskorzeźbioną przykrywą z połowy XVII wieku.

Kontakt:
Parafi a pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie

proboszcz ks. kanonik
dr Rajmund Ponczek
ul. Ks. Z. Ziętarskiego 18
tel. (56) 678 86 70
www.parafi awbierzglowie.pl


Kościół w Biskupicach

Kościół parafialny św. Marii Magdaleny zbudowany na miejscu poprzedniego wzmiankowanego drewnianego kościoła z 1338 r. Kościół jednonawowy zbudowano w dwóch fazach: w latach 1759-64 powstała nawa i wieża natomiast w 1789 r. dobudowano zamknięte trójbocznie prezbiterium. Kościół murowany z kamienia polnego. Przy wejściu do kościoła na trzonie stanowiącym pierwotnie fragment gotyckiego XIV-wiecznego portalu znajduje się granitowa, gotycka kropielnica pochodząca prawdopodobnie z katedry chełmżyńskiej. Na ołtarzu ustawione są rzeźby św. Rocha i św. Wojciecha z I poł. XVIII w.
Obraz Św. Marii Magdaleny pochodzi z I poł. XIX w. W prezbiterium znajdują się pochodzące z II poł. XIX w. polichromie przedstawiające Ukrzyżowanie, Ostatnią Wieczerzę oraz Zesłanie Ducha Świętego.

Kontakt:
Parafi a pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny w Biskupicach

proboszcz ks. Grzegorz Pszeniczny
ul. Kościelna 19
tel. (56) 678 86 01


Kościół w Przecznie

Gotycki kościół parafi alny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Około 1300 r. rozpoczęto budowę kamiennego kościoła w Przecznie. Podczas ostatnich prac przy więźbie dachowej odkryto belki pochodzące z drzew ściętych w roku 1280 i 1312. Budowę kościoła ukończono ok. 1315 r. Jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.
Na przełomie XVII / XVIII w. został gruntownie odnowiony. W kościele znajdują się zabytkowe elementy m.in. granitowa średniowieczna kropielnica, barokowy ołtarz główny, ambona i chrzcielnica z przełomu XVII i XVIII w., XVIII-wieczne krzyże oraz barokowa monstrancja. Ołtarz główny wraz z ołtarzami bocznymi z ok. 1700 r. Na ołtarzu głównym obraz Ukrzyżowania z przełomu XVI i XVII w. W kościele znajdują się jedne z najstarszych w Europie, barokowe, czynne XVII wieczne organy.

Kontakt:
Parafi a pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Przecznie

proboszcz ks. dr Wacław Dokurno
ul. Św. Rozalii 5
tel. (56) 678 83 66


Dostępność ofert: w niedzielę i święta pomiędzy mszami św. w dni powszednie za wcześniejszym umówieniem z proboszczami. Dane kontaktowe i plan nabożeństw na stronie www.lubianka.pl w zakładce parafie.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Tytuł projektu: „Szlak Tradycji i Smaku”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres

 86-253 Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.