Warsztaty „Od ziarenka do bochenka” w Starym Młynie w Bierzgłowie

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Warsztaty prowadzone są przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia. Skierowane są do szkół lub zorganizowanych grup w zabytkowym odrestaurowanym wiatraku w Bierzgłowie.

Zajęcia dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Ostatni właściciel, młynarz – Władysław Walter obsługiwał urządzenia młyńskie do roku 1958. W latach późniejszych wiatrak był nieczynny. W roku 2007 właściciele koźlaka przekazali swoją własność parafi i pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie.

Parafi a rozpoczęła starania o odbudowę znajdującej się niemalże w ruinie budowli. 17 listopada 2009 r. wiatrak został wpisany do rejestru zabytków Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków. W roku 2010 pozyskano dotację na jego remont w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko – pomorskiego” ze środków Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wiatrak w Bierzgłowie został zrekonstruowany w całym zakresie łącznie z urządzeniami młyńskimi. Koźlaki posiadają mechanizm obrotowy całej budowli, dzięki czemu można je obracać w kierunku wiatru. Wiatrak w Bierzgłowie może mielić zboże na mąkę, tak jak to się działo w XIX i XX w. bez użycia energii elektrycznej. Po odnowieniu 7 maja 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie. Całe przedsięwzięcie ma służyć realizacji edukacji kulturalnej, regionalnej i ekologicznej.
Stary Młyn noszący nazwę Jan Paweł jest udostępniany turystom indywidualnym i grupom po wcześniejszym umówieniu z młynarzem pod nr tel. (56) 678 81 85, natomiast zapisy na warsztaty prowadzi Szkoła Leśna na Barbarce.

Wiatrak typu koźlak, który możemy podziwiać w Bierzgłowie liczy sto pięćdziesiąt lat.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
• w jaki sposób przed wiekami na wsi uprawiano i zbierano zboża,
• poznają historię wiatraka w Bierzgłowie, jego budowę, urządzenia oraz sprzęty wykorzystywane kiedyś do mielenia zboża, 
• dowiedzą się w jaki sposób wytwarza się żywność ekologiczną,
• nauczą się rozpoznawaćposzczególne gatunki zbóż,
• poznają tradycyjne i ekologiczne sposoby wypieku chleba oraz tradycje i symbole związane z chlebem.
• każdy uczestnik upiecze własny chlebek - „podpłomyk”
• po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma dyplom czeladnika, natomiast grupa woreczek zmielonej na zajęciach mąki. 
Czas trwania
• 2 godziny lekcyjne /warsztaty podstawowe
• 4 godziny lekcyjne /warsztaty rozszerzone


Kontakt:
Szkoła Leśna
na Barbarce

ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń,
tel. (56) 6576085
www.szkola-lesna.torun.plEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Tytuł projektu: „Szlak Tradycji i Smaku”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres

 86-253 Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.