Kościół w Ostromecku i w Boluminku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kościół w Ostromecku

W Ostromecku na wzniesieniu obok zespołu pałacowo-parkowego znajduje się niewielki kościółek, którego historia sięga 1445 roku. 
To gotycka budowla z barokową dzwonnicą w kształcie wieży zakończonej pękatym dachem i iglicą z krzyżem z lat 1763-64.
Kościół na zewnątrz okalają szkarpy o jednym uskoku z profi lowanym gzymsem koronującym w stylu barokowym. Wokół wznosi się mur z barokową bramką i półkolistym wejściem. 
Wewnątrz kościoła znajduje ołtarz główny o kształcie bogatej ramy akantowo-wstęgowej, który zdobią owalne medaliony z postaciami świętych: Stanisława, Wojciecha, Zygmunta, Jerzego i Jana Chrzciciela. W polu centralnym usytuowano wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1630 r. Najstarszymi zabytkami kościoła są dwie gotyckie rzeźby drewniane i chromowane: „Tronująca Matka Boska z Dzieciątkiem” oraz „Pieta”, które należą do najciekawszych przykładów gotyckiej rzeźby z połowy XIV wieku w tym regionie.

Kontakt:
Parafi a rzymsko-katolicka
p.w. świętych
Mikołaja, Stanisława Biskupa
i Jana Chrzciciela
ul. Parkowa 2, Ostromecko
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (52) 381 76 36


Kościół w Boluminku

W krajobrazie miejscowości Boluminek zdecydowanie dominującym elementem jest kościół pochodzący z XVIII wieku. 
Budynek jest orientowany, murowany z cegły, otynkowany i jednonawowy z dobudowanym w latach 1909-1910 transeptem, prezbiterium i wieżą.
Z późnobarokowej świątyni zachowała się nawa na rzucie wydłużonego prostokąta. W masywnej konstrukcji zabytku szczególną uwagę wzbudza wieża, której kwadratowa budowa zwieńczona została pięknym pękatym dachem wykończonym iglicą, na wierzchołku której widnieje krzyż.
Wyposażenie kościoła jest głównie rokokowe z elementami wcześniejszymi, w tym z: rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1500 r., rzeźbami popiersi dwóch papieży z pierwszej połowy XVI w. oraz chrzcielnicą z początku XVII w.

Kontakt:
Parafi a p.w. świętych
Wojciecha i Katarzyny
Boluminek
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (52) 381 62 22Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Tytuł projektu: „Szlak Tradycji i Smaku”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres

 86-253 Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.